EN

ONKOportal.sk Vám v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom (NOI) ponúka aktualizovaný prehľad onkologických liekov - registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) a aj liekov s vyhodnoteným klinickým prínosom organizáciou European Society for Medical Oncology (ESMO). Ak ESMO neuviedlo k danému lieku skóre, vypočítame ho v NOI podľa ESMO metodológie. Keď ESMO dané skóre doplní, aktualizujeme ho podľa ESMO.

Onkoportal.sk poskytuje komplexný prehľad onkologických liekov, a to predovšetkým o vyhodnotenom klinickom prínose podľa ESMO a o podmienkach ich dostupnosti na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizuje každý mesiac podmienky úhrady liekov na stránke

a publikuje aj platné indikačné a preskripčné obmedzenia (súbor Časť B: Indikačné obmedzenia). Nakoľko indikačné obmedzenia môžu byť užšie než sú registrované indikácie lieku, na našej stránke Onkoportal.sk tieto informácie porovnávame, vyhodnocujeme a zverejňujeme.

Registrovaná indikácia
Indikácia je registrovaná ŠÚKL
Indikácia nie je registrovaná ŠÚKL
Kategorizovaná indikácia
Indikácia je kategorizovaná v plnom znení reg. indikácie
Indikácia je kategorizovaná v znení reg. indikácie čiastočne (napr. v limitovanej podskupine pacientov, línii liečby a pod.)
Indikácia nie je kategorizovaná
Záznamov:
Na stranu:
Strana
z